Guangzhou Luomisi Trading Co., Ltd.
Guangdong, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

25%

25.00%

Bắc Mỹ

25%

25.00%

Đông Nam Á

25%

25.00%

Bắc Mỹ

25%

25.00%

Đông Nam Á

15%

15.00%

Đông Á

15%

15.00%

Đông Á

8%

8.00%

Trung Đông

8%

8.00%

Nam Mỹ

8%

8.00%

Trung Đông

7%

7.00%

Tây Âu

7%

7.00%

Tây Âu

6%

6.00%

Châu Phi

6%

6.00%

Châu Phi

4%

4.00%

Châu Đại Dương

4%

4.00%

Châu Đại Dương

2%

2.00%

Đông Âu

2%

2.00%

Đông Âu

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Bắc Mỹ 25.00%
Đông Nam Á 25.00%
Bắc Mỹ 25.00%
Đông Nam Á 25.00%
Đông Á 15.00%
Đông Á 15.00%
Trung Đông 8.00%
Nam Mỹ 8.00%
Trung Đông 8.00%
Tây Âu 7.00%
Tây Âu 7.00%
Châu Phi 6.00%
Châu Phi 6.00%
Châu Đại Dương 4.00%
Châu Đại Dương 4.00%
Đông Âu 2.00%
Đông Âu 2.00%
Tổng doanh thu hàng năm: Below US$1 Million
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 51% - 60%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: Express Delivery
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T
Cảng gần nhất: Guangzhou

Khả năng thương mại

Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 3-5 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 10 Day(s)
Phương thức xuất khẩu:
Có giấy phép xuất khẩu riêng

Export License Number: 4564564545645
Export Company Name : luomiss
License Photo:
Gửi email cho nhà cung cấp này